Resurse Umane:

  • consultanta in domeniul resurselor umane
  • crearea si actualizarea permanenta a bazei de date a personalului
  • intocmirea, modificarea, precum si inregistrarea la ITM a contractelor de munca, a actelor aditionale, a deciziilor de incetare si suspendare a contractelor de munca
  • intocmirea fisei postului
  • intocmirea dosarului de personal
  • salarizare
  • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare
  • intocmirea fiselor fiscale pentru angajatii societatii dumneavoastra
  • intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariati